Oktatóközpont

 

Az LSI (Large Scale Integration) Informatikai Oktatóközpont a Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítványt, illetve munkaszervezetét, az LSI Informatikai Oktatóközpontot Dr. Kovács Magda hozta létre és szervezte meg 1979-ben. Az Alapítványt húsz magyar cég és ipari kutatóintézet alapította az informatikai kultúra - elsősorban az oktatás révén megvalósuló - formálására. Az LSI a hazai számítástechnikai kultúra terjesztésében, az oktatásban és különösen a könyvkiadásban rövid időn belül széles körben elismert intézménnyé vált.

 
1992-ben az LSI a SZÁMALK-kal együttműködésben hozta létre a nyitott, távoktatási módszerrel oktató intézményt,a Gábor Dénes Főiskolát. Dr. Kovács Magda főigazgató a főiskola fontos küldetésének tekintette, hogy országos távoktatási hálózaton keresztül „házhoz vigye” a tanulás lehetőségét.
 
Az LSI Informatikai Oktatóközpont engedéllyel rendelkező felnőttképző intézmény, akkreditált programokkal. Az eltelt évek egyik kiemelkedő teljesítménye a Bécsi úti Campus létrehozása, ahol jelenleg 2 felsőoktatási intézmény mellett működik az LSI Informatikai Oktatóközpont is. Az LSI Informatikai Oktatóközpont akkreditált felnőttképző intézményként több évtizedes gyakorlati tudással rendelkezik az informatika, nyelvi képzés, vállalat hatékonyság növelő oktatás területén. Az oktatási tevékenységünkben helyet kapnak a hagyományos tantermi és az e-learning képzések is, valamint a tartalomfejlesztési szolgáltatások. Az oktatás elsődleges célja a foglalkoztathatóság, a munkaerő-piaci alkalmasság növelése.

         

LSI Informatikai Oktatóközpont szolgáltatásai

  • Az LSI Informatikai Oktatóközpont az informatikai, nyelvi képzéseken túl vállalat hatékonyság növelő tréningek területén is igen nagy tapasztalattal rendelkezik.
  • A nyelvvizsgáztatás az intézmény profiljába szorosan illeszkedő, meghatározó tevékenység, hiszen LEXINFO nyelvvizsga központként üzemel hosszú évek óta.
  • A képzések és szolgáltatások az egyéni és vállalati csoportok érdekeinek és elvárásainak megfelelően folyamatosan igényes szolgáltatás csomagokkal bővülnek.

Küldetésünk

"Az LSI küldetése, hogy az Alapító Okiratnak megfelelően a korszerű info-kommunikációs technológia kultúra terjesztését, fejlesztését és elsajátítását támogató központként működjön a felsőoktatás, felnőttképzés és a szakképzés területén. Minőségi tartalomszolgáltatás-fejlesztést nyújtó szervezetként hatékonyan működtesse, és kiegyensúlyozottan fejlessze a tudásalapú, innovatív és versenyképes gazdaság fejlődéséhez szükséges /e/-tanulási módszereket, környezeteket és elektronikus oktatástechnológiai kompetenciákat."
 

Szervezeti felépítés

LSI kuratóriuma

Elnök:

  Dr. Dányi István
Tagok:   Dr. Agg Géza
  Dr. Balog Géza
  Gábor József
  Dr. Horváth Mátyás
  Dr. Ivanovits Andrea
  Dr. Szelezsán János
  Dr. Szilasi Anna
  Dr. Tótszöllősy Géza

 

LSI munkaszervezete
Dr. Tótszöllősy Géza
főigazgató
Iroda: 4. épület, 1. em.3.
Telefon: (1) 4366-546
Kakuk Anikó
osztályvezető
Gazdálkodási Osztály
Iroda: 4.épület fszt. 2.
Telefon: (1) 4366-515
E-mail: akakuk@lsi.hu
Kozmér Bianka
osztályvezető
Oktatási Park Szolgáltatási Osztály
Iroda: 4. épület, fszt. 6.
Telefon: (1) 4366-580

E-mail: kozmer@lsi.hu
Árvai Gábor

Üzemeltetési Osztály

Iroda: 4. épület, fszt. 5.
Telefon: (1) 4366-509
E-mail: arvaig@lsi.hu

LSI-MVM energiatudatosság

 

Az LSI Informatikai Oktatóközpont számára nemcsak gazdasági szempontból fontos az energiahatékony működés, hanem oktatási intézményként is szeretnék, hogy a náluk tanuló diákok és felnőttek tovább vigyék az energiatudatos szemléletmódot.

 

Beszámoló

2015 évi beszámoló

2014 évi beszámoló

2013 évi beszámoló

2012 évi beszámoló

Minőségpolitika

Az LSI Informatikai Oktatóközpont minőségpolitikája szakmailag igényes, nemzetközileg elismert, széles profilú, gazdaságilag sikeres oktatási intézmény működtetése és fejlesztése. Képzései tartalmi és módszertani színvonala, az oktatási folyamat szervezettsége eredményeként az informatika terén is korszerűen képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosító szakemberek jelentős számú kibocsátására képes.
 
Céljaink elérése érdekében az LSI Oktatóközpont vezetése elkötelezi magát a következő minőségpolitikai irányelvek mellett: Az igen gyorsan változó technikai és gazdasági körülményeknek megfelelően, célirányos K+F tevékenység végzésével is elébe kívánunk menni a munkaerő-piaci igényeknek és az európai uniós elvárásoknak.
 
Fontos célkitűzésnek tekintjük a nálunk képzett szakemberek (a legfontosabb érdekelt felek) munkaerő-piaci esélyeinek javítását, a szükséges kompetenciák kialakítását. A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi és tárgyi feltételeit, megteremtjük az elektronikus oktatás feltételeit és képzési rendszerünkbe való integrálását. Minőségirányítási rendszerünk az oktatás részeként kiterjed a felnőttképzési tevékenységre, az oktatási, képzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásokra, a szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítására. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg.
 
Az LSI Oktatóközpont minőség iránt elkötelezett vezetése képes úgy irányítani a folyamatokat és allokálni az erőforrásokat, hogy az oktatás színvonala megfeleljen az érdekelt felek igényeinek. Meghatározta minőségközpontú jövőképét és stratégiáját, így a változások kezelése, menedzselése, a rendelkezésre álló tudás összefogása, a megfelelő infrastruktúra kialakítása és az erőforrások biztosítása alkalmas a minőségpolitikai cél elérésére. Az LSI Informtaikai Oktatóközpont vezetése folyamatosan követi szervezetünk életét, működését meghatározó szabályozásokat, körülményeket, s a szükség szerinti felülvizsgálat eredményei, tapasztalatai alapján aktualizáljuk minőségpolitikánkat, minőségcéljainkat, valamint teljes minőségirányítási rendszerünket.
 

LSI Oktatási Park

Az LSI Oktatási Park célja egy olyan, a teljes felnőttkori képzést összefogó, európai színvonalú szolgáltatásrendszer kialakítása, amely széles képzési kínálatával hosszú távon nyújt oktatási lehetőséget a felsőoktatásban és azon kívül is tanulni vágyóknak. A kellemes 18.000 m2-es parkos területen található négy épületében felsőoktatási és felnőttképzési intézmények számára nyújt elhelyezést és tartalomfejlesztési szolgáltatásokat. Emellett szervezői szerepet vállal a képzési intézmények kutatási-fejlesztési potenciáljának kiaknázásában is.

Az Oktatási park címe:  Budapest, 1037 Bécsi út 324.

 

Az Oktatási Park területén található szervezetek

LSI Informatikai Oktatóközpont

4. épület
Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsésztudományi Kar Pszichológiai Intézet
5. épület
Magiszter Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola 5. épület

Óbudai Waldorf Iskola

6. épület

Belépés és tartózkodás az LSI Oktatási Park területén

Az LSI Oktatási Park 24 órás portaszolgálatot működtet, területén 7:00 órától 20:30 óráig lehet tartózkodni.

Parkolási lehetőség

Parkolni az intézmények által kiadott parkoló kártyákkal lehetséges, illetve behajtani 200 Ft / alkalom díjért lehetséges.

 

Megközelíthetőség

  • 218-as busz: Árpád híd (Szentlélek tér) - Kocsis Sándor út (Sorompó)
  • 260, 260A busz: Batthyány tér - Kocsis Sándor út
  • Volán busz: Árpád híd, autóbusz állomás - Bóbita utca (Budapest bérlettel)

 

 

 

Szolgáltatások

Ezen az oldalon található információk segítséget nyújtanak Önnek a tájékozódásban az LSI OKtatási Park területén és környezetében.

 

Felnőttképzési engedély száma: E-000571/2014

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0443-04