Minőségpolitikai nyilatkozat

  Szakmailag igényes, nemzetközileg elismert, széles profilú, gazdaságilag sikeres oktatási intézmény működtetése és fejlesztése, amely a képzés tartalmi és módszertani színvonala, az oktatási folyamat szervezettsége eredményeként az informatika terén is korszerűen képzett, tudásukat a munkaerő-piacon jól hasznosító szakemberek jelentős számú kibocsátására képes.

  Céljaink elérése érdekében az LSI Oktatóközpont vezetése elkötelezi magát a következő minőségpolitikai irányelvek mellett:

  1. Az igen gyorsan változó technikai és gazdasági körülményeknek megfelelően, célirányos K+F tevékenység végzésével is elébe kívánunk menni a munkaerő-piaci igényeknek és az európai uniós elvárásoknak. Fontos célkitűzésnek tekintjük a nálunk képzett szakemberek (a legfontosabb érdekelt felek) munkaerő-piaci esélyeinek javítását, a szükséges kompetenciák kialakítását.
  2. A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi és tárgyi feltételeit, megteremtjük az elektronikus oktatás feltételeit és képzési rendszerünkbe való integrálását.
  3. Minőségirányítási rendszerünk az oktatás mellett kiterjed a hozzá tartozó szolgáltatások továbbfejlesztésére és működtetésére, az élethosszig tartó tanulás eltételeinek biztosításáért. 
  4. Minden egyes munkatársunk napi munkáját a folyamatosan javuló minőség érdekében tett fáradozás, a gyenge pontok felmérése és felismerése, okainak feltárása és megszüntetése határozza meg.

Az LSI Oktatóközpont minőség iránt elkötelezett vezetése képes úgy irányítani a folyamatokat és allokálni az erőforrásokat, hogy az oktatás színvonala megfeleljen az érdekelt felek igényeinek. Meghatározta minőségközpontú jövőképét és stratégiáját, így a változások kezelése, menedzselése, a rendelkezésre álló tudás összefogása, a megfelelő infrastruktúra kialakítása és az erőforrások biztosítása alkalmas a minőségpolitikai cél elérésére.