Esélyegyenlőség

A vizsgaközpont a fogyatékkal élő személyek számára a fogyatékosságuknak megfelelő vizsgakörülményeket teremt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).
 
A jelentkezés feltételei: A fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a vizsgára jelentkezés alakalmával a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A kérelemhez egy orvosi szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.
 
A jelentkezési lapon feltüntettük az „egyedi kérelem”-mel kiegészített jelentkezés lehetőségét. Egyedi kérelem (igazolás, szakvélemény) benyújtására kizárólag a jelentkezéssel egyidejűleg van lehetőség.

A mozgáskorlátozottat kísérőnek a vizsgaközpont (vizsgahely) a vizsga idejére a folyosón várakozási lehetőséget biztosít. Szükség esetén (pl. rosszullét) a vizsga ideje alatt a vizsgafelügyelő a kísérőt behívhatja a vizsgaterembe. A megfelelő higiéniai követelményeket
biztosítjuk.

Egyéb speciális bánásmódot igénylő vizsgázók esetében a vizsgaközpont a vizsgarendszer sajátosságaira való tekintettel 100%-osan vak és siket jelentkezőket komplex vizsgára nem tud fogadni. A Vizsgaközpont minden látáskárosult és hallássérült által, valamint egyéb egyedi, a jelentkezéskor benyújtott kérelmet is elbírál, és az adott helyzetnek megfelelő intézkedést hoz, amelyről az OH NYAK-nak értesítést küld.

Megfelelő, három hónapnál nem régebben kiállított hivatalos orvosi, nevelési tanácsadói, szakértői és rehabilitációs bizottsági igazolással, illetve szakvéleménnyel rendelkező részképesség-zavarral élő (diszlexiás, diszgráfiás) vizsgázók esetében a Vizsga-központ az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén működő Esélyegyenlőség a Nyelvtanulásban Kutatócsoport ajánlásainak figyelembe vételével.
 
Az igazolásban (szakvéleményben) foglaltak egyedi értékelése, a részképesség-zavar fajtája és foka alapján a következő kedvezmények közül részben vagy egészben egyet vagy többet vagy mindegyiket biztosítja az érintett vizsgázók számára: Minden részfeladat megoldására max. 30%-kal több időt biztosít.
 
Az érintett vizsgázók a szubjektív értékelésű írásbeli feladatokat számítógépen, Jegyzettömb (Notepad) vagy Wordpad használatával helyesírás-ellenőrző nélkül vagy MS Word szövegszerkesztővel, helyesírás-ellenőrző program segítségével oldhatják meg.
 
A hallásértési készséget mérő vizsgán a Vizsgaközpont biztosítja, hogy a vizsgázó a szöveget még egyszer meghallgathassa, valamint, hogy a feladatokat a szöveg meghallgatása előtt elolvashassa. A szóbeli vizsgáztatók lassabb tempóban beszélnek és lehetőséget biztosítanak a vizsgázónak a visszakérdezésre, amennyiben valamit nem ért.
 
Az egyedi elbírálás eredményéről, az alkalmazható kedvezményekről a Vizsgaközpont a jelentkezést követően 5 munkanapon belül a vizsgázót írásban (e-mailben) tájékoztatja.