LEXINFO nyelvvizsgabizonyítvánok átvehetők

Elkészültek a Lexinfo 2016. II. nyelvvizsgaidőszak (május) bizonyítványai.
Átvehetők az ügyfélszolgálaton, fogadási időben.