GYIK

Általános képzésekkel kapcsolatos
Hogyan tudok jelentkezni?
Tanfolyamra, képzésre történő jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével és a díj befizetésével lesz teljes. A jelentkezési lapot elküldeni Ügyfélszolgálatunk e-mail címére (ugyfelszolgalat@lsi.hu), faxon (4366-537), postán a jelentkezési határidő lejártáig lehet.
Hogyan fizethetem be a tandíjat?
- Személyesen: Ügyfélszolgálati irodában (1037 Bp., Bécsi út 324. 4. ép. I/2.)
- Csekken, mely átvehető az Ügyfélszolgálati irodában
- Átutalással: az LSI Oktatóközpont bankszámlaszámára. Amennyiben ezt a fizetési módot választja, kérjük, hogy a banki visszaigazolást e-mailben juttassa el az Ügyfélszolgálatra. Bankszámlaszámaink:
  • Pannon nyelvvizsgadíj: 10048005-01426696-00000000
  • LEXINFO nyelvvizsgadíj: 10200892-31412304-00000000
  • Tanfolyami díjak, egyéb vizsgadíjak: 10200892-31412304-00000000
Lekéstem a jelentkezési határidőt. Tudok még jelentkezni?
Tanfolyamaink esetében igyekszünk rugalmasan kezelni a jelentkezési határidőket. A vizsgák esetében azonban csak a vizsgaszabályzatban rögzített feltételek szerint tudunk késedelmes jelentkezést elfogadni.
Honnan tudom, hogy megfelelő szintű tanfolyamra jelentkezem?
A jelentkezési lap beérkezése után egy szintfelmérő tesztet küldünk Önnek, melyet kitöltés után Ügyfélszolgálatunkhoz kell visszajuttatni. Az eredményről tájékoztatni fogjuk.
Kezdő vagyok, ebben az esetben is kell szintfelmérőt kitöltenem?
Jogszabályi kötelezettség írja elő a képző intézmény számára a szintfelmérő kitöltetését. A szintfelmérő eredményétől függetlenül járhatok-e abba a csoportban, ahová szeretnék? A szintfelmérő segít képet adni Önnek és a tanárnak jelenlegi tudásáról, javasolt ennek megfelelő csoportba járni. Azonban külön kérés esetén van lehetőség más csoportbesorolásra is.
Milyen kedvezményeket tudok igénybe venni?
Kedvezményeinkről, akcióinkról az alábbi linken tájékozódhat: www.lsi.hu/akciók/allandokedvezmenyek
A vizsgadíjon felül miért kell regisztrációs díjat fizetnem?
A vizsgadíjat a vizsgaközpont részére, a regisztrációs díjat a vizsgahely részére kell megfizetni. A regisztrációs díj egy adminisztrációs átalánydíj, ami az alábbi tételek fedezetéül szolgál: - a jelentkezések feldolgozása - a vizsgázók értesítése a vizsgázói kódokról és a vizsgaidőpontokról - az eredmények elektronikus felületen történő rögzítése - a vizsgabizonyítvány elkészítésének költsége - a vizsgabizonyítvány postázásának költsége.
Miért kell szerződést aláírnom? Nem elég a jelentkezési lap?
A hallgatók jogainak védelmében a felnőttképzési törvény kötelezővé teszi a képző intézmény számára a felnőttképzési szerződés megkötését a képzésben résztvevő személlyel.
Mi az a szakképzési hozzájárulás?
A szakképzési hozzájárulás egy olyan munkaadói adófajta, aminek egy részét – a jelenleg hatályos szabályozás szerint – a munkaadó költheti közvetlenül saját munkavállalóinak képzésére, ez estben az erre fordított összeget nem kell befizetnie az államnak. Így a munkaadó érdekelt lehet abban, az Ön képzésének költségét részben vagy egészben átvállalja. Amennyiben érdekli Önt/munkaadóját ez a lehetőség, felnőttképzési szolgáltatás keretében szívesen adunk bővebb tájékoztatást, illetve szívesen segítünk a kapcsolódó adminisztrációban.
Kapok bizonyítványt a tanfolyam elvégzéséről?
A tanfolyamon való részvételről tanúsítványt vagy látogatási igazolást állítunk ki. Bizonyítványt akkor kaphat, ha a tanfolyamot követően (vagy attól függetlenül) vizsgára jelentkezik, és a vizsgán sikeresen teljesít.
A vizsga hetében csak bizonyos napokon érek rá, van rá lehetőség, hogy azokra a napokra osszanak be?
Kollégáink igyekeznek figyelembe venni kérését, azonban az írásbeli vizsgáink időpontja fix, valamint a vizsgabizottság összehívása is korlátozhatja a lehetőségeket.
Legkorábban mikor vehetem át a bizonyítványomat?
Sikeres vizsga esetén a bizonyítványok jellemzően 1,5 hónapon belül vehetőek át. A pontos időpontról honlapunkon tájékozódhat.
LEXINFO nyelvvizsga
Államilag elismert-e a LEXINFO nyelvvizsga?
Igen, a vizsgarendszer 2004-ben kapta meg az állami elismertséget
Nemzetközileg elismert-e a LEXINFO nyelvvizsga?
Annyiban igen, hogy az Európa Tanács által megállapított ún. Közös Európai Referenciakeret szintjeit veszi figyelembe, azaz a hozzáértők mindig megértik, ha Ön azt mondja például, hogy B2 szintű a nyelvtudása. Ugyanakkor nem létezik olyan, hogy nemzetközi elismertség. A világ a gyakorlati nyelvtudást, nem pedig a nyelvvizsgákat ismeri el. Ld. erről még az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) honlapján szereplő tájékoztatót is.
Mi a minimum korhatár a LEXINFO nyelvvizsgára történő jelentkezéshez?
A jelentkezés évében betöltött 14 éves kor esetén lehet jelentkezni.
A felsőoktatási intézményem tanulmányi osztályán azt mondták, hogy a diploma átvételéhez általános nyelvi komplex típusú, B2 szintű nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatnom. A LEXINFO szaknyelvi vizsga kiváltja-e az általános nyelvi vizsgát?
Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint az államilag elismert általános nyelvi nyelvvizsga-bizonyítványt helyettesítheti az ugyanabból a nyelvből ugyanazon a szinten szaknyelvi vizsgán szerzett államilag elismert bizonyítvány. Fordított helyzetben ez a megállapítás nem érvényes, a szaknyelvi bizonyítványt nem válthatja ki az általános nyelvi bizonyítvány. Ld. erről az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH NYAK) honlapján szereplő tájékoztatót is.
Milyen igazolványt kell hozni a LEXINFO nyelvvizsgára?
A jelentkezési lapon megjelölttel megegyező, a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes fényképes okmányt, ami lehet személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél. Az okmányt a vizsga alkalmával gondosan ellenőrizzük. Ha úgy gondolja, hogy a benne szereplő fénykép alapján nehezen tudnánk azonosítani, saját érdekében inkább hozzon egy másik okmányt is. Érvényes igazolvány nélkül egyik vizsgarészen sem lehet részt venni.
Lehet-e szótárt használni a LEXINFO nyelvvizsgán?
Az írásbeli vizsga fogalmazás és fordítás részében bármilyen saját, általános nyelvi egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használható. A szótárban az esetleges névfeltüntetésen kívül nem lehet semmilyen bejegyzés, Ezért a szótárakat az vizsga első részében a vizsgafelügyelők által megjelölt helyre kell tenni, és ők a bejegyzésmentességet ellenőrzik.
Mikor sikeres a LEXINFO nyelvvizsga?
A vizsga akkor sikeres, ha a minden egyes nyelvi készség, illetve minden egyes értékelt vizsgateljesítmény esetében eléri a 40%-os teljesítési minimumot ÉS az összes feladat pontszámainak összesítése esetén eléri a 60%-os megfelelési minimumot.
Komplex típusú LEXINFO nyelvvizsgára jelentkeztem, de csak az írásbelim sikerült. Az egész vizsgát meg kell ismételnem ahhoz, hogy megkapjam a komplex típusú vizsgáról szóló bizonyítványt?
Ebben az esetben megkapja az írásbeliről szóló bizonyítványt, és már csak szóbelire kell újra jelentkeznie. És fordítva.
A LEXINFO nyelvvizsgám két részletben lett sikeres (egyszer az írásbeli, egyszer a szóbeli). Ilyenkor a másodiknak letett vizsga után komplex típusú vizsgáról kapok bizonyítványt?
Nem. Ilyenkor két különálló LEXINFO vizsgabizonyítványa lesz. Azonos szinten tett LEXINFO nyelvvizsga esetén az írásbeli és a szóbeli bizonyítvány együttesen automatikusan komplex típusúnak minősül. Kérésére erről az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkkreditációs Központ (OH NYAK) igazolást állít ki.
Az írásbeli vizsga fogalmazás részében meg van adva, hogy -tól -ig hány szót kell írni. Megszámolják a szavakat?
Igen, a javítók megszámolják a szavakat. A megadott határoktól való kismértékű eltérés megengedett. Javasoljuk, hogy Ön is számoljon a lap szélén.
Miért nem kaphatom meg hamarabb a sikeres LEXINFO nyelvvizsgámról a bizonyítványt?
Az írásbeli dolgozatok gondos kijavítása mintegy 10 napot vesz igénybe. A nyelvvizsgákat szabályozó 137/2008. (V.16.) sz. Kormányrendelet értelmében meg kell várni a vizsgázók rendelkezésére álló betekintési, illetve felülvizsgálati határidő végét, majd ezután kerülhet sor a bizonyítványok megrendelésére. A vizsgabizonyítványt nem a vizsgaközpont készíti, az biztonsági okmány, elkészítési, illetve kiszállítási ideje a megrendeléstől számítva is kb. 10 nap.
Úgy gondolom, kevesebb pontot kaptam a megérdemeltnél. Mit tehetek?
A dolgozatok javítása részben gépi eszközökkel történik. Az eredmények közzétételére többszörös ellenőrzés után kerül sor. Ennek ellenére az esetek elenyésző részében előfordulhat, hogy Ön egy-egy feladat esetében talál még olyan megoldást, ami elfogadható lehet, vagy esetleg mi hibázunk. Önnek joga van megtekinteni minden értékelt vizsgateljesítményét, és ha ezután is úgy véli, hogy a valósnál kevesebb pontot kapott, a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint ún. Felülvizsgálati kérelmet nyújthat be. A kérelemben meg kell jelölni a vélelmezett okot is. A „csak 1 ponttal maradtam le, adják már meg azt a pontot” típusú kérelmekkel nem áll módunkban foglalkozni. Minden kérelmet gondosan megvizsgálunk és alapos megfontolás után hozunk indoklással ellátott döntést, amely kétféle lehet: elutasító (statisztikailag ez a többség), vagy a vizsgázó kérelmének helyt adó (erre is van példa).
Felnőttképzési fogalomtár
Akkreditált felnőttképző intézmények, programok
A felnőttképzés akkreditáció a képzési tevékenységet végző intézmények minősítése. Minősíthetőek a képzési programok (akkreditált program), de az intézmény egésze is (akkreditált intézmény). Az akkreditáció minden esetben szigorú jogszabályi megfelelőséget takar.
E-learning
Az e-learning információs- és kommunikációs technológiával segített tanulás. Ötvözi a hagyományos és távoktatási módszereket, melyet az internet nyújtotta lehetőségekkel együttesen alkalmaz. Nem helyettesíti, hanem kiegészíti a hagyományos oktatási, továbbképzési formát azáltal, hogy kiküszöböli az időbeli és a földrajzi korlátokat, illetve a hallgatók akkor és ott tanulhatnak, amikor és ahol számukra kényelmes.
Élethosszig tartó tanulás
Egy újfajta szemléletmód, amely szerint az egyénnek egyre inkább életformájává válik a folyamatos tanulás, a változásokhoz való alkalmazkodás. Az egész életen át tartó tanulás tartalmazza a szervezett oktatást/képzést, az egyén szándékos és véletlen (tapasztalati) tanulási folyamatait.
Előzetes tudásszint-felmérés
A felnőttképzés képzési programjának igazodnia kell a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. A képzésre jelentkező felnőtt kérheti tudásszintjének előzetes felmérését, amelyet a felnőttképzést folytató intézmény köteles értékelni és figyelembe venni.
Felnőttképzés
Tankötelezett koron túliak részére szervezett iskolarendszeren kívüli képzés. Célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés. Jogi szabályozás szempontjából felnőttképzésnek számít a felnőttképzést segítő szolgáltatás is. A felnőttképzésben részt vevők nincsenek a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban, kapcsolatukat a felnőttképzési szerződés szabályozza.
Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT)
Független szakmai testület, amelynek feladata az akkreditációs eljárások lefolytatása, az akkreditált felnőttképzési intézmények és programok ellenőrzése, és a tapasztalatokról a miniszter tájékoztatása.
Felnőttoktatás és -képzés
A felnőttek intézményes tanulása folyhat iskolai rendszerben, vagy iskolarendszeren kívül. A magyar jogszabályokban az iskolai rendszerű tanulást felnőttoktatásnak, az iskolarendszeren kívülit felnőttképzésnek nevezik. A felnőttoktatásról a közoktatási illetve a felsőoktatási, a felnőttképzésről a felnőttképzési törvény rendelkezik.
Formális képzés
Szervezett, intézményi keretek között zajló képzési forma. Meghatározott képzési struktúra alapján épül fel a tananyag, amelyet jogszabályok határoznak meg. A képzésben résztvevők kötelezettségekkel rendelkeznek, amelyek teljesítése esetén bizonyítványt, oklevelet kapnak. A fogalomnak nincs általánosan elfogadott meghatározása. Szűkebb értelemben az iskolai rendszerű - az általános iskolai, közép- és szakiskolai, valamint a felsőoktatási – oktatást foglalja magában. Tágabb értelemben minden intézményes keretek között megvalósuló, oklevelet, bizonyítványt adó képzés ebbe a kategóriába tartozik.
Informális tanulás
A napi munkával, családi élettel, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységekből származó tanulás. Nem struktúrát (tanulási célokat, tanulási időt és támogatást tekintve) és jellemzően nem vezet végzettséghez. Az informális tanulás is lehet szándékos, de a legtöbb esetben nem az (véletlenszerű, alkalomszerű).
Iskolarendszeren kívüli képzés
Olyan képzés, amelynek résztvevői nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. Felnőttek iskolarendszeren kívüli képzése a felnőttképzés.
Képzési program
Felnőttképzést csak képzési program alapján lehet folytatni. A képzési program tartalmazza a képzés során megszerezhető kompetenciát, a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit, a tervezett képzési időt, a képzés módszereit (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás stb.), a tananyag egységeit (moduljait), azok célját, tartalmát, terjedelmét,. Valamint a maximális csoportlétszámot, a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírását, a képzésről, illetve a képzés egyes egységeinek (moduljainak) elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek biztosításának módját. A képzési program moduláris felépítésű.
Képzési tanácsadás
Megvalósítható képzési programokról való tájékoztatás egyéni vagy csoportos formában. A tanácsadás történhet személyesen, telefonon vagy interneten keresztül.
KER szintek
A nyelvtudás Közös Európai Referenciakeret (KER) szerinti szintje.
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
Az állam által elismert szakképesítéseket és legfontosabb adataikat tartalmazó jegyzék. Az OKJ minden szakképesítéshez megadja a következő adatokat: a szakképesítés típusa (köre), szintje, tanulmányi területe, szakmacsoportba sorolás, hozzárendelt foglalkozás, maximális képzési idő, a jegyzékbe kerülés éve, a szakképesítésért felelős miniszter stb.. A részletes követelményeket és leírást az adott szakképesítésre vonatkozó szakmai és vizsgakövetelmény-rendelet tartalmazza.
Szakképesítés szintje
A szakképesítés lehet alap-, közép- vagy felsőfokú, illetve emelt szintű. A felsőoktatásban szerzett szakképesítés felsőfokú. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés szintjét az OKJ azonosító első két számjegye mutatja. A 2-vel kezdődőek alap-, a 3-mal, illetve 52-vel vagy 53-mal kezdődőek közép-, az 55-tel, illetve 6-tal vagy 7-tel kezdődőek felsőfokúak, az 54-gyel kezdődőek emelt szintűek. (Aki 2001. szept. 1. előtt szerezte 54-gyel kezdődő számú szakképesítését, annak szakképesítése felsőfokúnak számít.) Az első két számjegy a részletesebb szintbesorolást és a képesítések nemzetközi osztályozása, az ISCED szerinti szintet is jelzi. (Pl. a 33-mal kezdődő szakképesítés a fizikai munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra vagy a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettségre épül, ISCED szintje 3CV). Az OKJ megjelenése előtti szakképesítések közül középfokú minden, az országos jegyzékekben szereplő szakképesítés.
Szakképzésben való részvétel feltételei
Az Országos Képzési Jegyzék, illetve az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei határozzák meg a szakképzésben való részvétel feltételeit iskolai végzettség és szakmai előképzettség szerint.
Távoktatás
Az oktatásnak az a formája, amely alkalmazása esetén a tananyaggal való megismerkedés, a tananyag elsajátítása és az elsajátított tudásról történő számadás a felnőttképzésben részt vevő önálló tevékenységét igényli. A távoktatás során a tanulás közvetett irányítása valósul meg, amely megköveteli a tananyag speciális felépítését. Távoktatásban a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.